ከአብርሃም በፊት የነበረ ፡ በአብርሃም የትውልድ ሃረግ የገባ ፡ ከድነግል ማርያም የተወለደ ፡ ሰው ሁሉ ሊቀበለው ፡ የሚገባ የእግዚአህብሄር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ    “Truly, truly, before Abraham was, I am,” (John 8:58 NLT).