በፓስተር ዮሃንስ ግርማ (Johnny) – እግዚአብሄርን ማወቅ(experiencing God)