ትህትና – በወንድም ከተማ

“… እንደ ርግብም የዋሆች ሁኑ።”  Mathew 10:16  “… innocent as doves.”