“የሚስፈልገንን ዋናውን እንፈልግ – Pastor Jemal Seid 02/02/2014 Medhane-Alem Evangelical Church, Seattle”

እንደቤተክርስትያን ና እንደክርስትያን እጅግ የሚያስፈልጉ ዋና ነገሮች – ሕዝቅኤል 37:1-14 

  1.  የእግዚአብሄር ቃል
  2. የእግዚአብሄር እጅ
  3. የእግዚአብሄር መንፈስ