“….አሮጌው ነገር አልፎአል፤ እነሆ፥ ሁሉም አዲስ ሆኖአል”
2ኛቆርኖቶስ 5፡17